Rada Nadzorcza miasta Los Santos

Z Wikipedia Los Santos Roleplay
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rada Nadzorcza miasta Los Santos - odgrywa rolę organu doradczego dla Ratusza. Posiada ona władzę ustawodawczą na określonych zasadach w rozporządzeniu.

Opis stanowisk Rady Nadzorczej miasta Los Santos

1. Generalny Inspektor Rady Nadzorczej miasta Los Santos

Generalny Inspektor pełni funkcję /premiera/ ówczesnego rządu, jest bezpośrednim zastępcą Burmistrza. Posiada kompetencje do wręczenia nominacji na stanowiska Inspektorów; tworzy swój rząd. Rada Nadzorcza po skompletowaniu czterech Inspektorów tworzy organ, którego członkowie przez okres jednej kadencji (czterech pełnych tygodni: 28 dni) zobowiązani są do odbycia co najmniej sześciu obrad.

Generalny Inspektor organizuje obrady jawne (otwarte dla wszystkich mieszkańców), bądź obrady niejawne (tajne; jedynie dla rządu miasta Los Santos i upoważnionych osób, tj. z upoważenienia Burmistrza).

Generalnym Inspektorowi podlegają następujące wydziały, którymi ten zarządza i może nominować osobę do jego koordynowania (zarządzania-kierowania):

  • Department of Auditor-Controller
  • Department of Public Works2. Inspektorzy Rady Nadzorczej miasta Los Santos

Inspektorzy wchodzą w skład Rady Nadzorczej poprzez nominację z rąk Generalnego Inspektora, który natomiast odpowiada bezpośrednio przed Burmistrzem miasta Los Santos, będąc również przez niego nominowanym. Burmistrz miasta Los Santos wybiera – i posiada kompetencje do odwołania – Generalnego Inspektora na okres maksymalnie dwóch kadencji (z możliwością przyznania trzeciej kadencji).

Inspektorzy działają na dystryktach, które przydzielone są odgórnie przez Generalnego Inspektora. Prowadzą na danym obszarze swoje biuro (przyznane od miasta na okres swojej kadencji). Do głównych zadań Inspektorów należy dbanie o rozwój danego dystryktu, m.in.: spotkania z lokalną społecznością, przyjmowanie wszelakich wniosków (np. wybudowanie bloku mieszkalnego), zwiększenie dofinansowania dla przedsiębiorstwa (np. w przypadku, gdy faktycznie przedsiębiorstwo ukazuje aktywny tryb w porównaniu do innych przedsiębiorstw), etc.

Inspektorzy przekazują swoje uwagi na obradach, które organizuje Generalny Inspektor. Podejmowane są kluczowe decyzje dla miasta Los Santos i dystryktów, które to Inspektorzy reprezentują. Inspektorzy, jak i Generalny Inspektor są urzędnikami stanowymi i traktowani są jako funkcjonariusz publiczny, mając zapewnione bezpieczeństwo wg obowiązującego prawa lokalnego, tj. Kodeks Karny.

3. Podział miasta Los Santos na dystrykty

Podział administracyjny miasta Los Santos

Zgodnie z uchwałą burmistrza 002-SB z dnia 28 marca 2017 roku miasto zostało podzielone na jednostki administracyjne, zwane dalej dystryktami, składającymi się z kilku dzielnic Los Santos. Administratorami dystryktów są inspektorzy Rady Nadzorczej (organu doradczego burmistrza).

  • District of Roosevelt - biuro administracji znajduje się przy ulicy: Silk Avenue. Dystrykt składa się z następujących dzielnic: Rodeo, Richman, Vinewood, Marina, Mullholand oraz ​Temple. Jego administratorem jest wyznaczony Inspektor.
  • District of Lincoln - biuro administracji znajduje się przy ulicy Panopticon Avenue.Jego administratorem jest wyznaczony Inspektor. Obecnie przewodniczy wydziałowi gospodarczemu Department of Auditor-Controller. zrzeszający dzielnice: Santa Maria Beach, Verona Beach, Conference Center, Market, Downtown Commerce.
  • District of Jefferson - biuro administracji znajduje się przy ulicy: [...] W skład District of Jefferson wchodzą: Commerce, Pershing Square, El Corona, Glen Park, Jefferson oraz Las Colinas. Jego administratorem jest wyznaczony Inspektor.
  • District of Washington - biuro administracji znajduje się przy ulicy: Liverpool Road. Ganton, Idlewood, Willowfield, Los Flores, East Beach oraz Ocean Docks stanowią District of Washington. Jego administratorem jest wyznaczony Inspektor, znany z ciężkiej pracy na rzecz miasta jako przewodniczący wydziału Department of Public Works.