Organizacje publiczne

Z Wikipedia Los Santos Roleplay
Skocz do: nawigacja, szukaj

Organizacje publiczne w Los Santos (zwane "frakcjami") są stałymi grupami stworzonymi przez kreatorów świata w ekipie. Każda organizacja posiada swojego lidera (również wybieranego przez ekipę), którego zdaniem jest rekrutacja oraz organizacja graczy. Aktualni liderzy, ich role oraz wszelkie informacje związane z grą poszczególnych frakcji znajdziesz na ich stronach poniżej.

Aktualne organizacje publiczne, porządkowe oraz rządowe i ich liderzy

1. Government of Los Santos (tj. Rząd miasta Los Santos)

Rząd pełni ważną funkcję w rozgrywce. Jest ciałem ustawodawczym oraz wykonawczym, działając na terenie miasta Los Santos, gdzie toczy się główna rozgrywka. Osoba zarządzająca daną grupę pełni funkcję Burmistrza. Burmistrz wybierany jest przez administrację serwera (opiekun organizacji publicznych). Jest to jedyne stanowisko nieelekcyjne w świetle rozgrywki InCharacter. Rząd składa się z wewnętrznych departamentów (wydziałów). Posiada również Radę Nadzorczą, której zadaniem jest obradowanie na temat spraw mieszkańców, co ma realny wpływ na rozgrywkę. Rząd koordynuje pracę innych frakcji (organizacji publicznych) przy współpracy z opiekunem organizacji publicznych.

Dnia 26 czerwca 2017 roku 44. Burmistrz miasta Los Santos Trefix - Steven Billings poddał się do dymisji.

Dnia 27 czerwca 2017 roku zaprzysiężono 45. Burmistrza miasta Los Santos Jessica Gordon, piastowała urząd do 7 grudnia 2017 roku.

Dnia 7 grudnia 2017 roku odbyło się zaprzysiężenie 46. Burmistrza miasta Los Santos, Stevena Billings na drugą kadencję.


1.1. Department of Public Works

Wydział rządu miasta Los Santos podlegający bezpośrednio pod Burmistrza oraz Radą Miasta powołany w związku z Uchwałą Rady Miasta Los Santos CC/007/01/17 z dnia 19 lutego 2017 roku. Koordynatorem wydziału jest jego Dyrektor. Wydział składa się na dzień dzisiejszy z pracowników fizycznych oraz administracji w postaci Inspektorów.

Wykonują zadania z zakresu utrzymywania w czystości ulic i robót publicznych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji burzowych, składowisk odpadów oraz parków publicznych. W kompetencje wydziału wchodzi również utylizacja odpadów stałych, konserwację i naprawę dróg publicznych. Odpowiadają za dbanie o infrastrukturę w mieście Los Santos. Informują o utrudnieniach w ruchu drogowym.


1.2. Department of Auditor-Controller

Wydział rządu miasta Los Santos podlegający bezpośrednio pod Burmistrza oraz Radę Miasta. Koordynatorem wydziału jest jego Dyrektor.

Wydział składa się na dzień dzisiejszy z trzech inspektorów. Wykonują zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczych w mieście Los Santos, jak i egzekwują przestrzeganie ustanowionego prawa dla różnego typu przedsiębiorstw. Posiadają kompetencje do przeprowadzania kontroli w działalnościach gospodarczych; mogąc ukarać właściciela grzywną, bądź zlicytować budynek wraz z wszystkimi posiadanymi koncesjami. Działalność Department of Auditor-Controller opiera się na pozyskiwaniu danych z przeprowadzonego wywiadu, z właścicielem danego przedsiębiorstwa, jak i zatrudnionych w nim pracowników.


2. Los Santos Police Department

Los Santos Police Department to uzbrojona formacja mundurowa, powołana w 1869 roku w celu pilnowania porządku na ulicach miasta Los Santos. Jej motto, chronić i służyć jest motywem przewodnim dla blisko 10.000 zaprzysiężonych funkcjonariuszy, patrolujących codziennie 503 mile kwadratowe miasta Los Santos. Kwintesencją skuteczności departamentu jest silne poczucie komfortu pracy funkcjonariuszy, oraz nieustanna motywacja, napływająca od obywateli naszego wspaniałego miasta. Los Santos Police Department zajmuje się nie tylko pilnowaniem bezpieczeństwa, założenia obejmują również wsparcia obywatelskich inicjatyw i nie tylko.


3. Los Santos Fire Department

Fire Department (FD) - Jednostka ratowniczo-gaśnicza. Głównym zadaniem jednostki gaśniczej jest przeciwdziałanie pożarom wybuchającym w całym stanie oraz niesienie wyspecjalizowanej pomocy osobom zagrażającym życiu podczas pożaru, czy innych poważnych oraz drobnych wypadków gdzie wymagany jest udział ów jednostki. Jednostkę gaśniczą tworzą przeszkoleni w tym kierunku wyspecjalizowani - Firefighterzy. Każdego dnia każdy z nich narażony jest na różne niebezpieczeństwa, ale zdecydowanie cenniejsze jest życie osób przebywających w różnego rodzaju zagrożeniach.


4. Los Santos County Security Service

Urząd powołany przez Gubernatora Stanu San Andreas do ochrony jego i przedstawicieli władz lokalnych w stanie, w tym Burmistrzów, Sekretarzy Miasta, wliczając w to Radnych z Rady Miasta; na obszarze stanu San Andreas i każdego miasta. Agenda utworzona na podstawie struktur San Andreas Bureau of Investigation. W procesie ujednolicenia tej umundurowanej formacji uczestniczyli agenci specjalni Federal Protective Service , oraz United States Marshalls Service.

5. Los Santos County Sheriff's Department