Biznesy

Z Wikipedia Los Santos Roleplay
Skocz do: nawigacja, szukaj

Biznesy są grupami stworzonymi przez graczy.

Opiekunowie biznesów

Regulamin organizacji prywatnej

 • Grupę biznesu tworzymy dopiero po zakupieniu/ukończeniu interioru.
 • Nie nadajemy pojazdów żadnej grupie - musicie sami sobie je zapewnić.
 • Poziom i rzeczy z tym związane. Opiekunowie organizacji prywatnych mogą usunąć konkretną grupę bez informowania o tym właściciela, jeżeli naruszone zostały ogólnie przyjęte zasady.
 • Członek grupy a CK. Każdy członek, nie może wrócić do biznesu na innej postaci na to samo stanowisko lub wyższe - jest to surowo zabronione - musi zaczynać od zera
 • Większe zmiany, polegające na całkowitej zmianie lidera, interioru, połączeniu dwóch biznesów muszą być zgłaszane opiekunom przed dokonaniem takowej, oraz otrzymaniu na takie coś zgody. Przy łączeniu biznesów po wyrażeniu zgody proszę o ładne odegranie tego i robienie ss'ów z akcji, które potem mi będziecie wysyłać.
 • Istnieje limit maksymalnie 30 członków grupy - przekroczenie tej liczby może skutkować usunięciem grupy.
 • Biznes jako narzędzie łamania regulaminu. W przypadku gdy grupa będzie wykorzystywana do bugowania czegokolwiek, zostaje z miejsca usunięta, a wszyscy gracze odpowiedzialni i współodpowiedzialni za taki stan rzeczy zbanowani.
 • Chcesz zrezygnować z prowadzenia biznesu? Nie ma problemu, zgłoś to opiekunowi - nie zostawiaj grupy samopas!
 • Kiedy biznes jest tymczasowo zamknięty dla klienta (np. remont) zabrania się nabijania /duty. Biznes nie przynosi zysków, więc nie otrzymuje środków na wypłaty. Remonty biznesów należy zgłosić opiekunowi z podaniem czasu jego trwania. Jeżeli ktoś nie będzie stosował się do tych zasad – biznes może zostać usunięty.
 • Grupy nie dostają obiektów na start. Właściciel musi je sobie kupić w Balon Shopie.
 • Zezwalamy na sprzedaż biznesu. Musi być to pod nadzorem któregoś opiekuna biznesów i biznes musi stać powyżej miesiąca aby go sprzedać. Zakazuje się tworzenia biznesów w celu natychmiastowej sprzedaży!
 • Monitoring w biznesach – Jeżeli chcecie odgrywać, że wasz biznes jest monitorowany to właściciel/pracownik biznesu musi odegrać akcję kupna i montażu kamer wykorzystując do tego istniejące firmy/firmę ochroniarską.
 • Zmiana typu biznesu - Nie ma możliwości bezpośredniej zmiany typu biznesu na inny. Jedyną opcją jest założenie nowej firmy i ewentualnie sprzedaż / zamkniecie poprzedniej działalności.
 • Zmiana lokalizacji biznesu - zezwalamy na zmianę lokalizacji, pod warunkiem wykupienia nowej lokalizacji. Żeby nie zostawiać was na lodzie, zostawiamy dla was możliwość "odsprzedania" starej siedziby opiekunom biznesów, jednak za mniejszą kwotę, niż tą, która musieliście włożyć w kupno. Kwota ta będzie ustalana indywidualnie.

Utrzymanie organizacji prywatnej

 • Zakładając temat w dziale należy pamiętać, że powinien być on schludny, poprawny pod względami stylistycznymi, ortograficznymi i interpunkcyjnymi. Jeżeli nie będzie spełniał tych warunków, może zostać usunięty.
 • W chwili, gdy lider grupy dostaje CK, nie ma możliwości powrotu do niego na nowej postaci. Dlatego tak ważne jest wyznaczanie zastępców.
 • W biznesie istnieje limit 30 graczy w grupie (włącznie z właścicielem).
 • W przypadku dużych zmian w typie biznesu (np. rozbudowa salonu samochodowego o warsztat) należy uzyskać zgodę opiekuna
 • W momencie gdy nasz biznes zostanie spalony, zniszczony wprowadzamy tygodniowy okres "uprzątnięcia IC". W tym okresie nie jesteśmy w stanie wystartować z biznesem. Jeżeli Wasz biznes zostanie spalony poinformuj o tym ticketem opiekunów organizacji prywatnych.

Usunięcie organizacji prywatnej

 • Biznes zostaje usunięty/ wystawiony na sprzedaż, jeżeli lider nie będzie zajmować się swoją grupą, lub gdy jej aktywność lub poziom będą znacznie poniżej oczekiwań.
 • W przypadku otrzymania bana przez właściciela biznes może zostać przekazany np. kierownikowi lub może zostać usunięty.
 • Biznes służący do wykonywania ewidentnych przerzutów zostanie usunięty oraz osoby odpowiedzialne za przerzucanie majątku zostaną nagrodzone banem.

Przejęcie biznesów

 • w przypadku gdy będzie możliwe przejęcie danego biznesu zostanie wystawione ogłoszenie. Aby przejąć taki biznes trzeba będzie napisać swego rodzaju aplikację - biznesplan jak uratować przejmowany interes. W innych wypadkach nie przewiduje się przejmowania biznesów.

Dodatkowe ustalenia

 • O zmianach liderów grup trzeba informować ekipę sprawdzającą (ticket dotyczący biznesów) w przeciwnym wypadku grupa może zostać usunięta!
 • Nieznajomość powyższych punktów nie zwalnia lidera z odpowiedzialności za swoją organizację prywatną.
 • Raz na miesiąc/dwa (tydzień przed końcem miesiąca) będziemy sprawdzać aktywność biznesu poprzez podpisanie listy aktywności na forum. Brak podpisanej aktywności = usunięcie biznesu.
 • Rezygnacja z prowadzonego biznesu ma być zgłoszona do opiekuna organizacji prywatnych.
 • Wszystkie sprawy dotyczące organizacji prywatnych najlepiej aby były załatwiane drogą ticketów - temat: Dotyczy biznesu.
 • W przypadku zmiany regulaminu pojawi się informacja w postaci nowego posta w tym temacie.

Dotacje i zasady przydzielania

Dotacja nadawana jest dopiero w momencie akceptacji startu biznesu (punkt 1, przebieg aplikacji) Wypłaty dla pracowników odbywają się co 20 godzin. Jest to kwota podstawowa ustalona w panelu grupy + kwota dotacji z listy poniżej.

 • Salony samochodowe - $300 - $500
 • Warsztaty - $400
 • Kluby, bary, restauracje itd. - $500 - $700
 • Sklepy z suplementami - $500 - $600
 • Firmy taksówkarskie - $450
 • Firmy transportowe - $450
 • Siłownie - $400 - $600
 • Firma ochroniarska - $550
 • Firma ubezpieczeniowa - $400

Opłaty za skrypt grup

 • Salony samochodowe - $6500
 • Warsztaty - $5000
 • Kluby, bary, restauracje itd. - $4500
 • Sklepy z suplementami - $4500
 • Firmy taksówkarskie - $5000
 • Firmy transportowe - $9000
 • Siłownie - $4500
 • Firma ochroniarska - $5000
 • Niesprecyzowana - $4000

26.12.2016 Znosimy opłatę za skrypt przy zakładaniu biznesu. Od dzisiaj płacicie tylko za budynek, pojazdy i inne dobra materialne.